Uitelkaar.nl stelt cliënten in staat om te scheiden via een online platform. Stap voor stap wordt er gewerkt aan alle scheidingsafspraken. Cliënten worden ondersteund door een casemanager en alle afspraken worden gecheckt door een advocaat. Ook mediation is mogelijk. Heeft u de intentie er samen goed uit te komen en vindt u het prettig zelf de regie te hebben over uw scheiding? Voor meer informatie kunt hier kijken hoe het werkt of ga naar uitelkaar.nl