Personen- en familierecht

Binnen het personen- en familierecht is geen zaak hetzelfde. Het gaat hier immers om geschilkwesties binnen relaties, en die zijn grotendeels gebaseerd op emoties. Het is echter van belang om ervoor te zorgen dat die emoties in een conflict niet de overhand krijgen. Maatwerk en goede begeleiding door een advocaat met verstand van zaken zijn hierbij essentieel.

Met aandacht en in goed overleg
Ligt u in scheiding of hebt u anderszins een conflict waarbij hulp geboden is? Neem dan contact met ons op. Ravelijn Advocaten & Mediators zoeken, met aandacht voor het standpunt van de wederpartij, naar een oplossing waar u zich in kunt vinden. Zij doen dit het liefst in goed overleg met de wederpartij en leggen, als het moet, de zaak ter beoordeling voor aan de rechter.

Personen- en familierecht in het kort
Ravelijn Advocaten & Mediators kunnen u op de volgende gebieden adviseren en begeleiden:

  • echtscheidingen
  • beëindiging van relaties/geregistreerd partnerschap
  • kinderen en omgang
  • alimentatie
  • boedelscheiding en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • beschermingsmaatregelen (mentorschap, bewind en curatele)
  • BPOZ (gedwongen opname psychiatrie)
  • adoptie
  • erfrecht

Neem contact op

9 + 15 =