Verbintenissen- en Contractrecht

Het verbintenissen- en contractenrecht vormt de basis voor veel juridische specialismen in het civiele recht, waaronder het arbeidsrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht, incasso, huurrecht en ondernemingsrecht.

Juridische verbintenissen
Iedere juridische verbintenis ontstaat, in hoofdzaak, uit de wet of een rechtshandeling. In feite is ons dagelijks leven een aaneenschakeling van juridische verbintenissen. Doet u boodschappen bij de plaatselijke supermarkt, dan gaat u een koopovereenkomst aan. Reist u met de trein, dan is er sprake van een vervoersovereenkomst met de NS. Een duur verjaardagscadeau is een schenking, en bij een uit de hand gelopen ruzie met een onrechtmatige daad als gevolg, moet de schade op grond van de wet worden vergoed.

Ruime kennis en ervaring
Om wat voor juridische verbintenis het ook gaat, alle advocaten werkzaam bij Ravelijn Advocaten & Mediators hebben gedegen kennis van en ruime ervaring met dit algemene rechtsgebied. Dit stelt hen in staat om niet alleen de verschillende specialismen te beoefenen, maar ook om zaken in een breed perspectief zien.

Neem tijdig contact op
Heeft u professionele begeleiding en advies nodig binnen het verbintenissen- en contractrecht, dan willen wij u op het hart drukken om al in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. In veel gevallen kunnen wij u, al dan niet achter de schermen, coachen en daarmee een snellere (en dus goedkopere) oplossing bevorderen.