Incasso’s

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met een niet betalende debiteur. Een vervelend probleem, want u wilt uw geld. Wat nu?

Ravelijn Advocaten & Mediators bieden ruime ervaring en expertise op dit gebied. Wij proberen met preventieve adviezen zoals algemene voorwaarden en duidelijke contracten uw debiteurenrisico zo klein mogelijk te houden.

Incassomaatregelen
Mochten uw eigen aanmaningen niets opleveren, dan is overgaan tot incasso een optie. Ook in dit geval kunnen onze advocaten u helpen. Wij bepalen in overleg met u welke middelen voor de incasso worden ingezet. De keuzes die hierin worden gemaakt en een strakke opvolging hiervan zijn vaak bepalende succesfactoren.

Beslag
Eén van die middelen kan een beslag op bankrekeningen, onroerend goed of inventaris zijn. Deze optie kan vaak ook al voorafgaand aan een procedure worden ingezet, om te voorkomen dat een debiteur na afloop van de procedure geen verhaal meer biedt. De ervaring leert bovendien dat een beslag vaak tot een snelle oplossing (lees: betaling) leidt.

Kosten incasso
Heeft u hulp nodig bij een incasso? Neem dan contact met ons op. Ravelijn Advocaten & Mediators helpen u uw vordering te incasseren tegen een scherp tarief. De kosten van de incasso komen veelal geheel op het conto van de debiteur in kwestie.

Neem contact op

4 + 9 =