Verplichte pensioenopbouw bij bedrijfstakpensioenfondens en de vrije markt

Mr. F. Ergec heeft de Leergang Pensioenrecht met goed gevolg afgerond en heeft daarmee de titel CPL (Certified Pension Lawyer)verworven.

Een van de vraagstukken waar mr. Ergec zich tijdens de leergang over heeft gebogen is het vraagstuk van de verplichtstelling. U kunt onder omstandigheden verplicht aangesloten worden bij een  bedrijfstakpensioenfonds. U bouwt in dat geval verplicht pensioen op bij een specifiek pensioenfonds en draagt verplicht de door dat pensioenfonds voorgeschreven maandelijkse premies af.

In een tijd waar de noodzakelijke herziening van het pensioensysteem uitblijft en de pensioenfondsen van tijd tot tijd noodzakelijkerwijs kortingen moeten doorvoeren op het opgebouwd pensioen is dit een “hot item”. Immers in het geval u in een bepaalde bedrijfstak werkzaam bent, hetzij als werknemer, hetzij als ZZP-er, kan u verplicht worden gesteld pensioen af te dragen.

De vraag is echter of dit niet in strijd is met het Europees mededingingsrecht, nu deze bedrijfstakpensioenfondsen ook de mogelijkheid hebben een vrijwillige pensioenovereenkomst aan te gaan met individuele deelnemers. Dit zou kunnen betekenen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie in de zin van het mededingsrecht.

Daarnaast kan er onder omstandigheden sprake zijn van een vrijstellingsmogelijkheid voor individuele deelnemers die niet verplicht aangesloten willen worden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat dit slechts in uitzonderingsgevallen wordt toegekend.

In het geval u een kwestie heeft met betrekking tot een verplichtstelling die een deskundige blik van een pensioenrechtadvocaat benodigd kunt u zich rechtstreeks wenden tot mr. F. Ergec. U kunt zich uiteraard ook voor al uw overige pensioengerelateerde kwesties tot mr. F. Ergec wenden.