Advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen krijgen een vergoeding via een zogenoemd puntensysteem waarbij per dossier de advocaat punten toegewezen krijgt. Het kabinet is voornemens de jaarlijks te verstrekken punten te maximaliseren op minder dan de helft dan nu het geval is, van 2.000 punten naar 900 punten.

Concreet betekent dit dat een sociaal advocaat in de laatste maanden van het kalenderjaar een “nee” moet verkopen aan zijn (potentiële) klanten, omdat hij wellicht over het maximum zit. De rechtzoekende moet dan op zoek naar een andere advocaat die ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkt en tevens niet aan zijn maximum zit qua punten.

Het kabinet lijkt op deze wijze, na de vele bezuinigingen die de afgelopen jaren reeds zijn doorgevoerd, de definitieve dolk te steken in de rug van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

De afgelopen jaren zijn de griffierechten en de eigen bijdragen aanzienlijk verhoogd. Het lijkt er steeds meer op dat je gelijk halen een luxe is voor bedeelde burgers, daar waar het een universeel recht dient te zijn voor alle burgers. Zeker in een rechtstaat als Nederland. Inmiddels heeft bijna de helft van de sociale advocaten aangegeven te zullen stoppen met de sociale advocatuur als deze plannen worden doorgezet.

Nog niet definitief

De plannen zijn nog niet definitief dus hopelijk komt het kabinet tot inkeer. Zeker als je in beschouwing neemt dat de motivering achter deze besparing hapert. Het levert onder aan de streep immers geen besparing op voor de Staat. Het aantal rechtszaken in Nederland stopt niet wanneer de advocaat in kwestie 900 punten heeft.

Zoals gezegd moet de rechtzoekende een lange zoektocht beginnen om een andere advocaat te vinden die aan de zaak kan beginnen. Eenmaal gevonden zal die advocaat ook betaald moeten worden?

Het lijkt me niet de bedoeling van het kabinet dat de burger minder vaak een beroep kan of mag doen op een advocaat als hij deze nodig heeft? Of toch wel?

Alle informatie over de gefinancierde rechtsbijstand lees je hier.

mr. Fatih Ergec