Deze blog is bedoeld om uw rechten en plichten tijdens de corona-crisis te verduidelijken. Immers, gedurende de corona-crisis kunt u als ondernemer natuurlijk in de problemen komen als u een bedrijfspand huurt.

Corona en het betalen van de huur

Het zou zomaar kunnen dat uw bedrijfsvoering in deze onzekere tijden overnacht is stopgezet, bijvoorbeeld als u een horecazaak of een kapperszaak heeft. Het is van belang dat u in alle gevallen nooit zomaar de huurbetalingen stopt. Het is essentieel dat u in alle gevallen hierover blijft communiceren met de verhuurder.

In het geval u moeite heeft met betalen, stuurt u dan een e-mail aan de verhuurder waarin u de situatie uitlegt.

Deze tijden zijn erg onzeker voor een ieder, dus het voorgaande kan natuurlijk ook gelden voor de verhuurder. Het merendeel van de verhuurders zullen ook financiële verplichtingen hebben en zullen ook hard getroffen worden door deze crisis.  

Het is van belang dat u allereerst probeert in gesprek te gaan met uw verhuurder om afspraken te maken.

U kunt bijvoorbeeld voorstellen de huur geheel of gedeeltelijk op een ander moment te bepalen. Als u nu wel (een deel van) de huur kan betalen, zou ik adviseren dat te doen. In beginsel blijft u gebonden aan uw huurcontract, hier kunnen echter uitzonderingen op zijn. Ik zal deze hierna bespreken.

Geschil met de verhuurder

In het geval u met uw verhuurder er niet uit komt kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst aan te passen op grond van onvoorziene omstandigheden. Dat kan ook nog over een paar maanden terug, want een aanpassing van het contract kan met terugwerkende kracht worden gevraagd.

Het oordeel van de rechter, is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de rechter ieder individueel geval anders zal beoordelen.

De rechter zal tijdens de corona-crisis in ieder geval kijken naar de duur van de coronacrisis, de compensatiemaatregelen waar een beroep op kan worden gedaan, uw (financiële) positie en de (financiële) positie van de verhuurder tijdens de corona-crisis. De rechter zal pas na al deze omstandigheden onder de loep te hebben genomen een oordeel vellen over uw verzoek tot aanpassing van het huurcontract inzake een al dan niet (tijdelijke) huurprijsverlaging.

Conclusie; blijf in gesprek

Het is nu onduidelijk hoelang de corona-crisis zal duren en welke compensatiemaatregelen er precies zullen worden getroffen. Het lijkt onvermijdelijk dat sommige bedrijfstakken ook na 28 april 2020 nog gedurende lange tijd economisch getroffen zullen worden.

Daarom is het wel verstandig om afspraken te maken over een mogelijke uitgestelde betaling en eventueel af te spreken dat partijen later overleggen over een mogelijke huurkorting. Het zou ook kunnen dat er direct afspraken worden gemaakt over een al dan niet tijdelijke huurprijsverlaging.

Zoals aangegeven zullen niet alle verhuurders bereid zijn om afspraken te maken en eisen dat u de verschuldigde huur volledig betaalt. De verhuurder zou u kunnen wijzen op een verbod in het huurcontract om de huur op te schorten. In de meeste gebruikte contracten is een bepaling opgenomen dat het voor de huurder verboden is de huur op te schorten. Alleen een rechter kan beslissen of de corona-crisis een voldoende reden is om artikelen van een huurovereenkomst niet toe te passen.

Als u de huur niet meer kunt betalen, laat dit dan de verhuurder weten schriftelijk of per e-mail.

In het geval de verhuurder dreigt met ontbinding van het huurcontract is het goed om te weten dat alleen de rechter een huurcontract tussentijds kan ontbinden. Hij of zij weegt hierbij de belangen van beide partijen af.

De verhuurder kan u dus niet ontruimen of het huurcontract ontbinden zonder eerst naar de rechter te gaan. Onder normale omstandigheden geldt dat 3 maanden of meer huurachterstand een reden kan zijn voor ontbinding van het huurcontract. De corona crisis zijn natuurlijk niet aan te merken als normale omstandigheden, maar het is wel goed om te weten dat de 3 maanden als uitgangspunt gelden.

Zorgt u er in ieder geval voor dat u schriftelijk kunt aantonen dat u heeft aangegeven aan de verhuurder dat u door de coronacrisis problemen heeft met de huurbetaling en dat u altijd heeft willen meewerken aan een oplossing.

Komt u er niet uit met de verhuurder, neem dan contact op met onze huurrecht-specialisten de heer F. Ergec dan wel heer de W.J. Jurgers voor een vrijblijvend informatief intakegesprek.

F. Ergec