Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Deze verordening is van toepassing op de relatie tussen u en Ravelijn advocaten & mediators omdat wij op basis van uw opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij vinden uw privacy belangrijk en willen daarom transparantie bieden over welke persoonsgegevens wij verwerken, en op welke wijze uw persoonsgegevens worden beschermd. U kunt hiervoor binnenkort onze privacy statement raadplegen.

De komende tijd zullen wij een reeks van maatregelen nemen om aan de AVG te voldoen. Bescherming van uw privacy was altijd al van groot belang voor Ravelijn advocaten & mediators. Uw relatie met ons is immer voor een groot deel op vertrouwen gebaseerd. Als organisatie voldoen wij uiteraard aan alle regels die de Nederlandse Orde van advocaten voorschrijft.

Wij zullen u de komende tijd zo goed mogelijk informeren.