Arbeidsrecht

Stel, u hebt (bijna) een arbeidsconflict op het werk. Wat moet u dan doen? Een vraag waarop niet zo eenvoudig antwoord te geven is. In een conflictsituatie op de werkvloer heeft u, behalve met wederzijdse financiële belangen, te maken met emoties die soms hoog kunnen oplopen.

De spelregels zijn door de invoering van de WWZ in 2015 ingrijpend veranderd. Hoe hier mee om te gaan? Daarnaast leert de praktijk dat wettelijke regels en gemaakte afspraken vaak naar de achtergrond verdwijnen als werkgever en werknemer besluiten uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om in zo’n situatie snel te handelen en advies in te winnen van een ervaren advocaat voordat de situatie uit de hand loopt.

Specialist in arbeidsrecht
Als specialist op het gebied van arbeidsrecht staan Ravelijn Advocaten & Mediators bewust zowel werkgevers als werknemers bij. Wij werken gericht aan een oplossing, zonder daarbij de beleving van de andere partij uit het oog te verliezen. Heeft u een arbeidsconflict of wilt u juist een conflict voorkomen? Neem dan vandaag nog contact op, wij staan u graag met raad en daad bij.

Meer arbeidsrecht
Maar het arbeidsrecht reikt verder dan alleen conflictsituaties. Ravelijn Advocaten adviseren, bemiddelen en procederen zo nodig op de meest uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals:

 • arbeidsovereenkomsten (opstellen en beoordelen);
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden;
 • ontslagkwesties (individueel of collectief);
 • arbeidsongeschiktheid, re-integratie en loondoorbetaling;
 • de positie van de statutair directeur;
 • CAO-recht;
 • concurrentie- en relatiebedingen;
 • loonvorderingen;
 • overgang van onderneming;
 • gelijke behandeling;
 • werknemers- en werkgeversaansprakelijkheid.

 

Neem contact op:

3 + 2 =