Blog

Het mijnenveld van de WWZ

Uit de recente evaluatie van de nieuwe arbeidswetgeving blijkt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vrijwel alle doelen mist die Minister Asscher had gesteld: het ontslagrecht is niet vereenvoudigd, de kwaliteit van de wetgeving is achteruitgegaan en de positie van...

Lees meer

Gemeenschap van goederen?

Wie nu in Nederland trouwt, deelt automatisch alles wat hij of zij heeft; niet alleen wat men tijdens het huwelijk samen krijgt of kwijtraakt is van de echtgenoten samen, maar ook al hun voorhuwelijkse vermogen en schulden. De wet, het Burgerlijk Wetboek, is zo...

Lees meer

Advocaat van de Duivel

Onlangs bezocht ik in theater de Kring te Roosendaal de voorstelling ‘Advocaat van de duivel’. Het toneelstuk laat zien de kant van de advocatuur waar de zucht naar geld en macht de moraal geheel verdrongen heeft. De jonge ambitieuze advocaat gespeeld door Waldemar...

Lees meer

Lees meer